Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet er databehandlingsansvarlig for Forsvarets helseregister.

Opplysningene i Forsvarets helseregister reguleres av egen forskrift. Du finner mer informasjon i beskrivelsen av datakilden.

Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost datatilgang@forsvaretshelseregister.no.

1 datakilde
 • Forsvarets helseregister

  Registeret inneholder opplysninger om alle personer i Norge som er rulleført eller har vært ansatt i Forsvaret.

  I praksis innebærer dette at alle norske menn er registrert, i tillegg til de kvinnene som har vært på sesjon, vært ansatt i Forsvaret eller hadde fylt 17 år da den nye sesjonsordningen ble innført i 2010. Dette er en konsekvens av den generelle verneplikten. 

  Opplysningen i registeret er hentet fra:

  • Forsvarets medisinske journalsystem, SANDOK
  • Forsvarets personellsystem
  • Spørreundersøkelser som omhandler helse, gjennomført i Forsvaret
  • Folkeregisteret
  • Dødsårsaksregisteret

  Registerets formål er å kartlegge risiko knyttet til ulike tjenester, og gi grunnlag for forskning og statistikk som kan gi ny kunnskap om helsen til Forsvarets personell.

  Forsvarsdepartementet er databehandlingsansvarlig. Forsvarets sanitet er databehandler. Registeret er hjemlet i helseregisterloven § 11, og regulert av Forskrift om Forsvarets helseregister. I henhold til forskriften kan registeret inneholde personopplysninger, administrative opplysninger, medisinske opplysninger og opplysninger om arbeidsplassen.