Kreftregisteret

Kreftregisteret er dataansvarlig for ett basisregister og 9 nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Opplysningene i helseregistrene ved Kreftregisteret reguleres av Kreftregisterforskriften. Du finner mer informasjon i beskrivelsene av datakildene.

Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost datautlevering@kreftregisteret.no eller finne informasjon om datautlevering på Kreftregisterets nettsted

10 datakilder
 • Kreftregisteret

  Registeret inneholder data fra 1953 til i dag om alle tilfeller av kreftdiagnoser.

  Opplysningene baseres på data fra Insidensregisteret, og er knyttet til sykdomsinformasjon omkring diagnosetidspunktet. Dette utgjør kjernen i Kreftregisterets datamateriale.

  Variabler

  Du finner informasjon om Kreftregisterets kjernevariabler på kreftregisteret.no, og informasjon om Kreftregisterets datainnhold på Kreftregisterets metadatabase. På Kreftregisterets metadatabase kan du lage en variabelliste som kan lastes ned og som kan legges som vedlegg til søknadsskjema.

  Kreftregisteret inkluderer også 9 nasjonale medisinske kvalitetsregistre, hvor det registreres ytterligere variabler om for eksempel behandlingsmetoder for kreftformene.

  Formål med Kreftregisteret er å:

  • Kartlegge kreftsykdommers utbredning i landet og belyse endringer over tid.
  • Bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til kreftrammede pasienter.
  • Drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

  (jfr. Kreftregisterforskriften § 1-3)

  Søke om tilgang til data fra registeret

  Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

  Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

  Kreftregisteret er dataansvarlig for innsamling og behandling av helseopplysninger og databehandler for Kreftregisteret. Det betyr at de behandler søknader og sørger for utlevering av data. 

  Les mer om datautlevering fra Kreftregisteret (kreftregisteret.no).

  Lovhjemmel

  Kreftregisteret er hjemlet i Helseregisterloven § 11 (lovdata.no), og regulert av Kreftregisterforskriften (lovdata.no).

 • Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

  Registeret inneholder data om kreftdiagnoser for barn mellom 0 og 17 år fra og med 1985.

  Nærmere beskrevet er barna som registreres diagnostisert med solide svulster og lymfomer. Opplysningene innebærer blant annet informasjon om:

  • krefttilfellene etter klassifiseringssystemet International Classification of Childhood Cancer (ICCC3)
  • behandling: kirurgi, stråle- og medikamentell behandling
  • oppfølging: progresjon og tilbakefall av kreftsykdom

  Registeret er del av basisregisteret til Kreftregisteret.

  Variabler

  For opplysninger om variabler i registeret, kontakt kvalitetsregisteransvarlig (kreftregisteret.no)

  Formålet med registeret er å:

  • bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til kreftrammede pasienter.
  • drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

  (jfr. Kreftregisterforskriften § 1-3).

  Søke om tilgang til data fra registeret

  Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

  Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

  Les mer om datautlevering fra Kreftregisteret (kreftregisteret.no).

  Lovhjemmel

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften (lovdata.no).

 • Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

  Registeret inneholder data om brystkreft for kvinner og menn fra og med 2009.

  Opplysningene innebærer blant annet informasjon om:

  • utredning: hormonreseptorstatus, Ki67, utført bildediagnostikk, TNM
  • behandling: kirurgi, stråle- og medikamentell behandling
  • oppfølging av pasientene: kontroll og tilbakefall av kreftsykdom

  Behandlingene som registreres inkluderer ofte ulike kombinasjoner av kirurgi, hormonbehandling, kjemoterapi og strålebehandling. 

  Registeret er del av basisregisteret til Kreftregisteret.

  Variabler

  For opplysninger om variabler i registeret, kontakt kvalitetsregisteransvarlig (kreftregisteret.no).

  Formålet med registeret er å:

  • bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til kreftrammede pasienter.
  • drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

  (jfr. Kreftregisterforskriften § 1-3).

   

  Søke om tilgang til data fra registeret

  Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

  Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

  Les mer om datautlevering fra Kreftregisteret (kreftregisteret.no).

  Lovhjemmel

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften (lovdata.no).

 • Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft

  Registeret inneholder data om kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne fra og med 2012, og data om livmorhalskreft fra og med 2019.

  Opplysningene innebærer blant annet informasjon om:

  • utredning: FIGO-stadium, CA-125 og utført bildediagnostikk
  • behandling: kirurgi og strålebehandling
  • resultat av behandling: resttumor

  Registeret inkluderer også borderlinesvulster i eggstokk, eggleder og bukhinne. Dette er svulster som i liten grad vil utvikle seg til aggressiv kreft. Registeret vil utvides med andre former for gynekologisk kreft på sikt. Livmorhalskreft vil bli inkludert i registeret i løpet av 2018.

  Registeret er del av basisregisteret til Kreftregisteret.

  Variabler

  For opplysninger om variabler i registeret, kontakt kvalitetsregisteransvarlig (kreftregisteret.no).

  Formålet med registeret er å:

  • bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til kreftrammede pasienter.
  • drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

  (jfr. Kreftregisterforskriften § 1-3).

  Søke om tilgang til data fra registeret

  Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

  Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

  Les mer om datautlevering fra Kreftregisteret (kreftregisteret.no).

  Lovhjemmel

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften (lovdata.no).

 • Nasjonalt kvalitetsregister for kreft i spiserør og magesekk

  Registeret inneholder data om kreft i spiserør og magesekk fra og med 2015.

  Opplysningen dreier seg om utredningsinformasjon som bildediagnostikk, stadieinndeling og Siewert (C16.0) og behandlingsinformasjon som kirurgi, stråle- og medikamentell behandling.

  Registeret er del av basisregisteret til Kreftregisteret.

  Variabler

  For opplysninger om variabler i registeret, kontakt kvalitetsregisteransvarlig (kreftregisteret.no)

  Formålet med registeret er å:

  • bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til kreftrammede pasienter.
  • drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

  (jfr. Kreftregisterforskriften § 1-3).

  Søke om tilgang til data fra registeret

  Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

  Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

  Les mer om datautlevering fra Kreftregisteret (kreftregisteret.no).

  Lovhjemmel

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften (lovdata.no).

 • Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

  Registeret inneholder data om lungekreft fra og med 2013.

  Opplysningene innebærer blant annet informasjon om:

  • utredning: EGFR-mutasjonsstatus, TNM, bruk av PET-CT
  • behandling: kirurgi, stråle- og medikamentell behandling
  • oppfølging av pasientene

  Registeret er del av basisregisteret til Kreftregisteret.

  Variabler

  For opplysninger om variabler i registeret, kontakt kvalitetsregisteransvarlig (kreftregisteret.no).

  Formålet med registeret er å:

  • bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til kreftrammede pasienter.
  • drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

  (jfr. Kreftregisterforskriften § 1-3).

  Søke om tilgang til data fra registeret

  Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

  Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

  Les mer om datautlevering fra Kreftregisteret (kreftregisteret.no).

  Lovhjemmel

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften (lovdata.no).

 • Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter

  Registeret inneholder data om lymfom og lymfoide leukemier fra og med 2013, og data om myelomatose fra og med 2018.

  Opplysningene innebærer blant annet informasjon om:

  • utredning: morfologisk undergruppe og stadieinndeling
  • behandling: kirurgi, stråle- og medikamentell behandling
  • oppfølging av pasientene

  Registeret er del av basisregisteret til Kreftregisteret.

  Variabler

  For opplysninger om variabler i registeret, kontakt kvalitetsregisteransvarlig (kreftregisteret.no).

  Formålet med registeret er å:

  • bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til kreftrammede pasienter.
  • drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

  (jfr. Kreftregisterforskriften § 1-3).

   

  Søke om tilgang til data fra registeret

  Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

  Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

  Les mer om datautlevering fra Kreftregisteret (kreftregisteret.no).

  Lovhjemmel

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften (lovdata.no).

 • Nasjonalt kvalitetsregister for melanom

  Registeret inneholder data om melanom fra og med 2008.

  Opplysningene innebærer blant annet informasjon om:

  • utredning: T-stadium, Breslows tykkelse og ulcerasjon
  • behandling: kirurgi, stråle- og medikamentell behandling
  • resultat av behandling: fri rand etter (utvidet) eksisjon
  • oppfølging av pasientene: tilbakefall av kreftsykdom 

  Registeret er del av basisregisteret til Kreftregisteret.

  Variabler

  For opplysninger om variabler i registeret, kontakt kvalitetsregisteransvarlig (kreftregisteret.no)

  Formålet med registeret er å:

  • bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til kreftrammede pasienter.
  • drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

  (jfr. Kreftregisterforskriften § 1-3).

  Søke om tilgang til data fra registeret

  Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

  Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

  Les mer om datautlevering fra Kreftregisteret (kreftregisteret.no).

  Lovhjemmel

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften (lovdata.no).

 • Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft

  Registeret inneholder data om prostatakreft fra og med 2004.

  Opplysningene innebærer blant annet informasjon om:

  • utredning: PSA-verdi, Gleason score/ISUP grad og WHO-funksjonsstatus
  • behandling: kirurgi og strålebehandling
  • oppfølging av pasientene

  Registeret er del av basisregisteret til Kreftregisteret.

  Variabler

  Du finner informasjon om kvalitetsregisterets datainnhold på Kreftregisterets metadatabase (ELVIS). Her kan du lage en variabelliste som kan lastes ned og som kan legges som vedlegg til søknadsskjema.

  Formålet med registeret er å:

  • bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til kreftrammede pasienter.
  • drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

  (jfr. Kreftregisterforskriften § 1-3).

   

  Søke om tilgang til data fra registeret

  Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

  Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

  Les mer om datautlevering fra Kreftregisteret (kreftregisteret.no).

  Lovhjemmel

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften (lovdata.no).

 • Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

  Registeret inneholder data om endetarmskreft fra og med 1993, og data om tykktarmskreft fra og med 2007.

  Opplysningene innebærer blant annet informasjon om:

  • utredning: bildediagnostikk og TNM
  • behandling: kirurgi og strålebehandling
  • resultat av behandling: avstand til reseksjonskant
  • oppfølging av pasienten: tilbakefall av kreftsykdom

  Registeret er del av basisregisteret til Kreftregisteret.

  Variabler

  For opplysninger om variabler i registeret, kontakt kvalitetsregisteransvarlig (kreftregisteret.no)

  Formålet med registeret er å:

  • bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til kreftrammede pasienter.
  • drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

  (jfr. Kreftregisterforskriften § 1-3).

  Søke om tilgang til data fra registeret

  Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

  Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

  Les mer om datautlevering fra Kreftregisteret (kreftregisteret.no).

  Lovhjemmel

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften (lovdata.no).