Statistisk sentralbyrå (SSB)

SSB er en faglig uavhengig institusjon som er ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk og låne ut data til forskningsformål.

SSBs data om personer, virksomheter og foretak er koblingsbare, og dekker emner som demografi, sosioøkonomisk bakgrunn og miljø i hele Norge. De kan gå langt tilbake i tid; noen helt til 1964.

Som forsker ved en godkjent forskningsinstitusjon, kan du søke om tilgang til SSBs mikrodata.

SSBs styre er oppnevnt av Finansdepartementet. Driften er underlagt overordnede retningslinjer og finansielle rammer fra Regjeringen og Stortinget. SSB er administrativt underlagt Finansdepartementet.

Utlån av forskningsdata fra SSB er regulert i statistikkloven, § 2-5.

SSB låner ut alle sine data til forskning, og helsedata.no lenker til de 12 mest etterspurte datasamlingene.

Utlevering av data?

Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost mikrodata@ssb.no

12 datakilder