Sykehuset Telemark HF

Sykehuset Telemark HF er databehandlingsnasvarlig for helseregisteret Gastronet.

Opplysningene i Gastronet reguleres av egen forskrift. Du kan se nærmere beskrivelse av Gastronet på kreftregisteret.no.

Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost fou@sthf.no eller telefon 35 00 32 04. 

1 datakilde
 • Norsk ERCP-register (Gastronet)

  Registeret inneholder data om pasienter som får en endoskopisk undersøkelse av tarmsystemet gjennom koloskopi (undersøkelse av tykktarm) eller ERCP (undersøkelse av galleganger og bukspyttkjertel).

  Formålet med registeret er å:

  • utvikle kvaliteten på det gastroenterologiske endoskopitilbudet.
  • bidra med forskning for å fremme kvalitet.
  • legge til rette for at lager skal kunne holde oversikt over egne resultater, og bruke denne informasjonen til kvalitetsforbedringsarbeid.

  Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med krav om samtykke fra den registrerte. Det drives med konsesjon fra Datatilsynet og Helsedirektoratets dispensasjon fra taushetsplikten. Sykehuset Telemark HF er databehandlingsansvarlig og databehandler.

  Datatilgang

  Du finner metadata om variabler i SKDEs variabelbibliotek, og kan lese mer om registeret og tilhørende variabler i egen registerbeskrivelse. Søknaden skal sendes til hhge@sthf.no.