Helseatlas

Helseatlas sammenlikner befolkningens bruk av helsetjenester gjennom interaktive kart, rapporter og faktaark.

Helseatlas er et verktøy for å sammenlikne befolkningens bruk av helsetjenester i forskjellige geografiske områder, uavhengig av hvilket sted pasientene behandles. 

Atlaset er et tredelt produkt som består av et interaktivt Norgeskart, faktaark og en rapport som redegjør for metode og med mer inngående beskrivelse av hvert pasientutvalg.

Gå til Helseatlas.no.

Innhold i Helseatlas

Helseatlas inneholder tall og rapporer på følgende områder:

  • Fødselshjelp, 2015–2017
  • Gynekologi, 2015–2017
  • Ortopedi, 2012–2016
  • Dagkirurgi, 2013–2017
  • Kols, 2013–2015
  • Nyfødtmedisin, 2009–2014
  • Eldehelseatlas, 2013–2015
  • Barnehelseatls, 2011–2014
Kontakt
Forvalter Forvaltere