Opplysningene utleveres på ulike måter, men i de fleste tilfeller mottar du de via e-post. Når du har mottatt opplysningene, bør du sjekke at mottatt tabell inneholder de opplysningene du søkte om.

Ta kontakt med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet eller Kreftregisteret dersom du har endringer i søknaden din etter at den er sendt inn via helsedata.no. Dette gjelder f.eks. ved behov for opplysninger for nye perioder, utvidelse av prosjektvarighet, endring av prosjektleder osv.

Ved spørsmål om endringer kan du ta kontakt på e-post for videre veiledning:

Folkehelseinstituttet: datatilgang@fhi.no
Helsedirektoratet: helseregistre@helsedir.no
Kreftregisteret: due@kreftregisteret.no