Dataene leveres på ulike måter, men i de fleste tilfeller mottar du en kryptert minnepenn eller CD i posten, og et prosjektspesifikt passord oversendt på SMS. Når du har mottatt datafilen, og før du begynner å bruke dataene, bør du se til at datauttrekket stemmer.

  • Inneholder dataene de variablene du søkte om?
  • Får du svaret på forskningsspørsmålet ditt med disse dataene?
  • Hva er fristen for sletting av dataene, om den finnes?
Ikon

Manglende data?

Skulle datauttrekket mot formodning mangle noe data, må du si ifra om dette til den siste saksbehandleren du var i kontakt med. Da vil du få det korrekte datauttrekket raskere tilbake.

Husk å si ifra til saksbehandleren din at du har mottatt dataene.

Husk at REK har i sitt mandat å gi dispensasjon fra taushetsbelagte opplysninger. Denne dispensasjonen er personlig. Derfor er det viktig at personer som listes som forskningsmedarbeidere i REK-søknad, og som skal ha tilgang til selve datasettet, samsvarer med den navnelisten som sendes ved søknad til registerforvaltere.

Ta kontakt med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet eller Kreftregisteret dersom du har endringer i søknaden din etter at den er sendt inn via helsedata.no. Dette gjelder f.eks. ved behov for opplysninger for nye perioder, utvidelse av prosjektvarighet, endring av prosjektleder osv.

Ved spørsmål om endringer kan du ta kontakt på e-post for videre veiledning:

Folkehelseinstituttet: datatilgang@fhi.no
Helsedirektoratet: helseregistre@helsedir.no
Kreftregisteret: due@kreftregisteret.no