Nasjonalt tvillingregister

Nasjonalt tvillingregister inneholder opplysninger om rundt 32 000 tvillinger, hovedsakelig fra fødselskull 1915-1991.

Tvillingforskning i Norge startet på 1960-tallet med fokus på psykiske lidelser. I 2009 ble ulike tvillingkohorter/studier slått sammen til det som i dag heter Nasjonalt tvillingregister (fhi.no).

Per november 2019 er over 250 fagfellevurderte vitenskapelige artikler publisert basert på Nasjonalt tvillingregister (fhi.no).

Formål og deltakernes samtykke

Formålet med Nasjonalt tvillingregister er å tilrettelegge for genetisk informative studier – såkalte tvillingstudier – på årsaker til god eller dårlig helse og sykdom og variasjon i menneskelig utvikling.

Det er frivillig å delta i Nasjonalt tvillingregister, og alle opplysningene i registeret er samtykkebaserte. Samtykkene dekker registerkoblinger og koblinger mot andre helseundersøkelser.

Innhold i Nasjonalt tvillingregister

Registeret inneholder for det meste opplysninger som er fremkommet via spørreundersøkelser. For et mindre utvalg av tvillinger finnes biologisk materiale i form av fullblod og munnhuleprøver.

For mer detaljert oversikt over innholdet, se registerets nettsider og publikasjoner (fhi.no).

Tilgang til data og biomateriale

Du kan søke om tilgang til opplysninger og biomateriale fra helseundersøkelsen med søknadsskjemaet på helsedata.no.

Folkehelseinstituttet (FHI) er dataansvarlig og behandler søknaden. Vi anbefaler at du tar kontakt med FHI før du starter søkeprosessen.

For å få tilgang til data må vilkårene for behandling av personopplysninger i Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (lovdata.no) være oppfylt.

Hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningen til og hvordan du skal behandle dem. Videre veiledning om søknadsprosessen og krav til søknaden finner du her.

Kostnader og behandlingstid

Det er løpende behandling av søknader. Ta kontakt på e-post for prisforespørsel: tvilling@fhi.no

Kontakt