Kontakt oss

Trenger du hjelp med søknadsskjemaet eller har du innspill til helsedata.no? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Vi minner om at du aldri skal sende helseopplysninger eller andre sensitive personopplysninger på e-post.

Brukerstøtte og feilmeldinger

Send e-post til service@helsedata.no for å få hjelp med innlogging, bruk av søknadsskjema, eller for å melde om feil og mangler på siden.

Innsyn i dine helseopplysninger

Det finnes ikke helseopplysninger lagret om deg på helsedata.no. Når du benytter helsetjenester i Norge legges det opplysninger om deg inn i helseregistre. Informasjon om norske helseregistre og hvor det kan ligge opplysninger om deg, dine pårørende eller dem du representerer finner du i tjenesten Helseregistre på helsenorge.no.

Presse?

Pressehenvendelser skal rettes til pressevakt i Direktoratet for e-helse.

Personvern

Personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Direktoratet for e-helse behandler personopplysninger om besøkende på helsedata.no.

Har du videre spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger i våre løsninger, kan du henvende deg til Direktoratet for e-helse:

Telefonnummer: 21 49 50 70

E-post: sikkerhet@ehelse.no

Trenger du hjelp til innsyn, retting eller sletting av personopplysninger på helsedata.no eller Helsedataservice, ta kontakt på e-post: service@helsedata.no.

Om helsedata.no

Direktoratet for e-helse ved Helsedataprogrammet (ehelse.no) er ansvarlig for utviklingen av Helsedata.no. Utviklingen skjer i tett samarbeid med andre offentlige aktører, som Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Forskningsrådet og UNIT, samt forskere og representanter fra næringslivet.

Du finner mer informasjon om innhold og tjenester på helsedata.no her.