Leveransen i mars 2022 inkluderte:

 • Flere feilrettinger, samt tekniske og funksjonelle utbedringer for enklere bruk, vedlikehold og drift. 
 • Det er gjort forbedringer i variabelutforsker for økt brukervennlighet.
 • Bivirkningsregisterer som ny datakilder i variabeloversikten.
 • Flere datasamlinger lagt til under Kreftregistret i variabeloversikten, dvs. Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft og Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter.

Leveransen i november 2021 inkluderte:

 • Alle datakilder beskrevet på helsedata.no er tilgjengelig i engelsk versjon. 
 • Forbedring i søknadskjema: inntastet organisasjonsnummer valideres mot Brønnøysundregistret, og organisasjonsnavn, postadresse, mm. blir fylt ut automatisk.
 • Variabeloversikten har fått forbedret filternavigasjon og filtreringsmuligheter.

I leveransen i september 2021 var hovedfokus primært vedlikehold. Den inneholdt også følgende:

 • Google Analytics er byttet ut med Adobe Analytics for bedre personvern.
 • Det er blitt enklere å legge til variabellister laget på helsedata.no i søknadsskjemaet.
 • Oppdaterte funksjoner i søknadskjema som støtter autcomplete (benyttes ifm. org.nr.)
 • Diverse feilrettinger og tekniske utbedringer for enklere vedlikehold og drift.

Leveransen i august 2021 inkluderte:

 • Globalt søk på nettstedet er lagt til for søk i datakilder, søknadsveiledning og informasjonssider
 • Oppdatert visning av variabler fra Kreftregisteret i variabelutforsker
 • Ny kolonne for tidsperiode for variabler for raskere oversikt over tidsrommet datasamlingene har data fra.
 • Ny funksjonalitet blir markert, presentert og forklart.
 • Det er enklere for søker å se og å få oversikt over vedlegg som er sendt inn med søknaden.
 • Diverse feilrettinger og tekniske utbedringer for enklere vedlikehold og drift.

Leveransen i mai 2021 inkluderte:

 • Visning av variabler fra SSB på variabelutforsker.
 • Visning av historikk og perioder for når data er tilgjengelig for variabler i variabelutforsker.
 • Fleksibel visning av kolonner i variabelutforsker.
 • Forbedret navigering mellom variabelutforsker og variabellister.
 • Forbedret prosess for å legge inn e-post på profil slik at bruker kan kontaktes ved behov.
 • Forbedret funksjonalitet for redaktører på helsedata.no som forenkler vedlikehold og videreutvikling av innhold.
 • Diverse feilrettinger og tekniske utbedringer for enklere vedlikehold og drift.

Datakildesidene har fått en ny og forbedret visning med mulighet for filtrering og viser mer informasjon om hver datakilde enn før som hentes fra nasjonal metadatakatalog (HealthTerm).

Variabelutforsker utvides med variabler fra Forsvarets helseregister, Norsk helsearkiv og Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (Kuhr).

Forbedringer i variabelutforsker og tilhørende funksjonalitet for å lage variabellister som kan legges ved søknad.

Innsendte søknader vises i egen fane på innloggede sider slik at søker får bedre oversikt over sine påbegynte og innsendte søknader.

Verifisering av søkers e-post adresse for å sikre effektiv kommunikasjon mellom søker og saksbehandlere.

Forbedret funksjonalitet for redaktører på helsedata.no som forenkler vedlikehold og videreutvikling av innhold.

Diverse feilrettinger og tekniske utbedringer for enklere vedlikehold og drift.

Leveransen i september 2020 inkluderte:

 • Engelsk versjon av søknadsskjema og tilhørende veiledning i søknadsprosess.
 • Tilpasninger i søknadsskjema for aggregerte anonyme opplysninger til sikker innsending.
 • Mindre forbedringer i variabelutforsker for bedre brukeropplevelse og ivaretakelse av universell utforming.

Leveransen i mai 2020 inkluderte:

 • Nytt design på datakildeside
 • Forbedringer i søknadsskjema
 • Oversikt over innsendte søknader på innlogget side for søker
 • Samlet visning av vedleggene som tilhører en søknad på innlogget side
 • Mulighet for å gjenbruke en innsendt søknad ved å opprette preutfyllt kopi for søker

I desember 2019 ble det lansert et felles søknadsskjema på helsedata.no for søknader til registrene som forvaltes av Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Kreftregisteret, i tillegg til befolkningsbaserte helseundersøkelsene og biobanker som forvaltes av FHI.

Søknadsveiledning knyttet til søknadsprosessen ble lansert samtidig med felles søknadsskjema.

Første versjon av helsedata.no ble lansert 21. mars 2018. Formålet med nettsiden er å gjøre det enklere å få tilgang til helsedata for forskere og andre brukere av helsedata.

I første versjon ga helsedata.no en samlet oversikt over sentrale helseregistre, nasjonale medisinske kvalitetsregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser og sosioøkonomiske data med henvisninger til søknadsskjemaer og nettsider.

Varialbelutforsker med oversikt over variabler i et utvalg datakilder.

Helsedata.no er under stadig videreutvikling med inkludering av flere datakilder i variabelutforskeren og nye funksjoner.

Har du gode ideer eller er det noe du savner på helsedata.no? Send oss gjerne en epost til service@helsedata.no.