Om helsedata.no

Helsedata.no hjelper deg å finne datakilder og å søke om tilgang til helseopplysninger til forskning, helseanalyse, kvalitetsarbeid i helsetjenestene, redaksjonelt arbeid, utvikling av legemidler eller andre helserelaterte prosjekter.

Frem til årsskiftet 2021/22 var satsingen helsedata.no forankret i Helsedataprogrammet

Da programmet ble avsluttet, ble denne satsingen og øvrige prosesser og leveranser overført til forvaltningsorganisasjonen Direktoratet for e-helse.

Direktoratet er ansvarlig for utviklingen av Helsedata.no. Utviklingen skjer i tett samarbeid med andre offentlige aktører, som Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Forskningsrådet og UNIT, samt forskere og representanter fra næringslivet.

Helsedata.no er først og fremst rettet mot forskere, men helsetjenesten og næringslivet vil også kunne ha nytte av helsedata.no.

Tjenester på helsedata.no

Helsedata.no inneholder flere tjenester som skal hjelpe deg som ønsker å bruke helseopplysninger til forskning, helseanalyser, redaksjonelt arbeid, utvikling av legemidler eller andre helserelaterte prosjekter. Du finner blant annet informasjon om ulike datakilder, variabler, veiledning til prosess for søknad om tilgang til helseopplysninger og elektronisk søknadsskjema. 

Felles søknadsskjema for tilgang til helseopplysninger

Søknadsskjemaet på helsedata.no gjør det mulig å søke om tilgang til helseopplysninger fra ulike aktører i én og samme søknad. I første omgang omfatter søknadskjema datakilder som forvaltes av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Kreftregisteret. Flere datakilder vil bli inkludert i tiden fremover.

Informasjon om datakilder

Helsedata.no gir deg en samlet oversikt over ulike datakilder, slik at det skal bli enklere å finne de helsedataene du trenger.

Nettstedet inneholder kortfattet informasjon om datakilder du kan søke om opplysninger fra. Dette inkluderer:

  • sentrale helseregistre
  • nasjonale medisinske kvalitetsregistre
  • nasjonale helseundersøkelser
  • biobanker
  • sosioøkonomiske data

Du finner også informasjon om statistikkbanker med helseinformasjon og andre kilder til helseopplysninger som er åpent tilgjengelig.

Variabelsøk og lister

De fleste beskrivelsene av datakildene har lenker til variabellister. I tillegg finner du beskrivelser av variabler fra utvalgte datakilder på helsedata.noVi viser foreløpig kun variabelbeskrivelser fra årgang 2019.

Variabeloversikten viser deg hvilke variabler du kan søke om i utvalgte datakilder. Du kan også se enkel statistikk og kodeverk for enkelte variabler. 

Du kan velge ut og samle variabler du ønsker å søke om i en egen liste som du kan laste ned og legge ved en søknad.

Er det noen variabler du ikke finner? Se om du finner dem på HRR metadatabase for Nasjonale Helseregistre.

Veiledning om søkeprosessen

Det er utviklet to guider som skal hjelpe deg som ønsker tilgang til helsedata. En tar for seg prosessen rundt søknad om personidentifiserbare opplysninger, mens den andre tar for seg aggregerte data (også kjent som statistikk, tabelldata etc.)

Du får informasjon om hva som forventes av deg, og hva du kan forvente i søknadsprosessen. Det håper vi bidrar til at du får raskere tilgang til relevante helsedata.

Kontakt oss for innspill

Send oss gjerne en epost til service@helsedata.no, dersom du har tilbakemeldinger eller spørsmål om nettstedet.