Helsedataservice

Helsedataservice skal være førstelinjetjeneste for forskere og andre som søker om tilgang til helsedata. Formålet er enklere, raskere og sikrere tilgjengeliggjøring av helsedata.

Med bred erfaring og komptetanse innen saksbehandling og bruk av helsedata vil Helsedataservice hjelpe deg i prosessen med å få tilgang til helsedata.

Dette er helsedataservice

I dag er åtte ansatte på plass for å jobbe med dette, fordelt mellom Tynset og Trondheim. 

–  Målet mitt som ansatt i Helsedataservice er å bidra med kompetanse og engasjement inn i en kjempeviktig nasjonal kompetansetjeneste for helseforskning, sier Katrine Rolid.

Bli bedre kjent med Katrine Rolid og hennes kollega Christina Hilmarsen, som er to av dem som skal jobbe med helsedata på Tynset.

En god søknad?

For at en søknad om helsedata skal kunne behandles raskt og effektivt har saksbehandlere behov for detlajert informasjon om både prosjektet ditt og hva du ønsker oppnå.

De ansatte i Helsedataservice har bred erfaring fra arbeid med helsedata og behandlings av søknader. og vil veilede deg i utformingen av søknaden din, slik at saksbehandlingen går smertefritt og du får dataene du trenger raskere.

Trenger du hjelp, ta kontakt på service@helsedata.no

Hvordan velge variabler

Ikke bare skal søknaden være velformulert og tydelig, du bør også sørge for at du ber om flere opplysninger enn opplysningene du trenger. Helseataservice har utformet noen gode råd for hva du bør tenke på når du skal spesifiere hvilke opplysninger du trenger.

Ta også en titt på vårt variabelbibliotek.