Hei. Vi gjør oppmerksom på at det vil være forlenget saksbehandling på søknader over sommeren. Her finner du mer informasjon.

En oppdatering av variabler medfører at enkelte variabler ikke lenger er tilgjengelig på helsedata.no. Dersom du har opprettet egne variabellister på helsedata.no før 25.2.21 vil de gamle variablene ikke lenger ligge i listene dine. Vi anbefaler derfor at du går gjennom dine eksisterende lister og verifiserer at alle variabler du ønsker er med.