En oppdatering av variabler medfører at enkelte variabler ikke lenger er tilgjengelig på helsedata.no. Dersom du har opprettet egne variabellister på helsedata.no før 25.2.21 vil de gamle variablene ikke lenger ligge i listene dine. Vi anbefaler derfor at du går gjennom dine eksisterende lister og verifiserer at alle variabler du ønsker er med.