Helse Bergen HF

Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig for 16 helseregistre.

Opplysningene i helseregistrene ved Helse Bergen HF reguleres av egne forskrifter. Du finner mer informasjon i beskrivelsene av datakildene.

Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost kkf@helse-vest.no eller telefon 55 96 55 35.

16 datakilder
 • Nasjonalt barnehofteregister

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om alle barn i Norge som får diagnosen Calvé-Legg-Perthes sykdom, hofteleddsdysplasi, eller epifysiolysis capitis femoris.

 • Nasjonalt hoftebruddregister

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om alle hoftebruddsoperasjoner som utføres på sykehus.

 • Nasjonalt korsbåndregister

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter med korsbåndsskader.

 • Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg)

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som er inneliggende i sykehus med særdeles krevende smertetilstander. 

 • Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR)

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om alle former for ablasjonsbehandling, som inngår i det sentrale hjerte-kar-registeret. 

 • Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter fra alle sykehus i Norge som tilpasser LTMV for barn og voksne. 

 • Nasjonalt register for leddproteser

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om hofteproteseoperasjoner som er blitt gjennomført siden 1987, og innsetting av alle typer leddproteser fra 1994 til i dag. 

 • Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS)

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av binyrebarksvikt (Addison sykdom), i tillegg til biskjoldbruskkjertelsvikt (hypoparatyreoidisme), autoimmun ovariesvikt og tilstander med svikt i flere hormonproduserende organer (polyendokrin svikt).

 • Norsk diabetesregister for voksne

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om personer over 18 år med type 1-diabetes, type 2-diabetes eller annen form for diabetes. 

 • Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR)

  Helse Bergen HF

  Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) bygger på opplysninger om alle pasienter behandlet ved norske intensivenheter, og pasienter innlagt i spesialisthelsetjenesten med smittsom sykdom under epidemier (som omfatter Norge) eller pandemier.

 • Norsk intensivregister (NIR)

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om intensivpasienter som behøver intensivbehandling. Opplysninger er samlet inn siden 1998. Norsk intensivregister brukes som betegnelse på den delen av Norsk intensiv- og pandemiregister som omhandler intensivpasienter.

 • Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt)

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder opplysninger om alle tilfeller av kroniske artrittsykdommer, som revmatoid artritt (leddgikt), psoriasisleddgikt og ankyloserende spondylitt (Bechterews sykdom).

 • Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-N)

  Helse Bergen HF

  Registret inneholder data fra sykehus som utfører fedmeoperasjoner i Norge. Det er den norske versjonen av et skandinavisk kvalitetsregister for fedmekirurgi, Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg).

 • Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte (LKG-registeret)

  Helse Bergen HF

  Registeret inneholder dokumentasjon av behandlingsresultat fra pasienter som er født med leppe- kjeve- ganespalte. Siden oppstart i 2011 har det inkludert 80-100 pasienter årlig.

 • Norsk MS-register og biobank

  Helse Bergen HF

  Registeret og biobank inneholder opplysninger om pasienter med MS med oppfølgende sykdomsforløp, og tilgjengelighet, effekt og bivirkninger av sykdomsmodulerende behandling.

 • Norsk porfyriregister

  Helse Bergen HF

  Registeret samler inn data rapportert fra personer med porfyrisykdom, og krever skriftlig samtykke fra den enkelte deltager.