Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR)

Registeret inneholder opplysninger om regninger fra helsetjenester, som pasienter har fått refundert av staten. Fullverdige data er tilgjengelige fra 2006.

Innhold i KUHR

KUHR inneholder informasjon om:

  • Behandler (praksistype, spesialitet, praksiskommune)
  • Pasient (fødselsnummer, bostedskommune, kjønn, alder, diagnose)
  • Dato og klokkeslett
  • Takster
  • Fritakstgrunn for egenandel
  • Egenandel betalt av pasienten
  • Refusjon (fra staten til behandler)
  • Saksbehandling og resultat i HELFO, for eksempel om en regning er avvist eller godkjent.

Her finner du en oversikt innholdet i sentrale variabler i KUHR (.xlsx). Du kan bruke dette dokumentet for å bestille variabler fra KUHR.

Søke om tilgang til data fra registeret

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

Vilkår for utlevering av data fra KUHR

Helsedirektoratet er dataansvarlig, og behandler søknader om tilgang til opplysninger og er ansvarlig for å tilgjengeliggjøre data.

Utlevering av opplysninger fra KUHR er hjemlet i folketrygdloven og NAV-loven. For søknad om personidentifiserbare opplysninger fra KUHR kreves dispensasjon fra taushetsplikt.

Statistikk og analyse

Innholdet i KUHR brukes blant annet som grunnlag for statistikk som er åpent tilgjengelig:

Kontakt
Forvalter Helsedirektoratet