Nordlandsykehuset HF

Nordlandssykehuset er databehandleransvarlig for Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis).

Opplysningene i NorSpis reguleres av egen forskrift. Du kan se nærmere beskrivelse av NorSpis på egen side.

Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost forskning@nlsh.no​.

1 datakilde