Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF er databehandleransvarlig for 7 helseregistre.

Opplysningene i helseregistrene ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF reguleres av egne forskrifter. Du finner mer informasjon i beskrivelsene av datakildene.

Har du spørsmål om utlevering av data, kan du besøke deres nettsted for forskningsmiljø.

7 datakilder
 • Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter som blir operert for degenerative tilstander i nakke og rygg ved offentlige og private sykehus i Norge.

 • Nordisk register for hidradenitis suppurativa (HISREG)

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret inneholder opplysninger om personer som rammes av den kroniske hudbetennelsen hidradenitis suppurativa – tidligere omtalt som svettekjertelbetennelse.  

 • Norsk nakke- og ryggregister (NNRR)

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter med smerte i nakke eller rygg, som behandles hos spesialiserte tverrfaglige nakke- og ryggpoliklinikker ved universitetssykehusene.

 • Norsk register for analinkontinens (NRA)

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret registrerer resultater etter kirurgisk behandling av analinkontinens, foreløpig avgrenset til sakral nervemodulering (SNM) og sfinkterplastikk.

 • Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret inneholder opplysninger om pasienter med genetisk betinget sykdom i muskulaturen (myopati) eller i de perifere nervene (nevropati) – unntatt Amyotrofisk lateralsklerose.

 • Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast)

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret inneholder opplysninger om både planlagte og akutte kirurgiske inngrep på organer i fordøyelsessystemet (gastrokirurgi).

 • Norsk vaskulittregister & biobank (NorVas)

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

  Registeret inneholder opplysninger knyttet til en gruppe sjeldne sykdommer som kjennetegnes ved betennelse i blodåreveggen (betegnelsen kalles vaskulitt).