Norsk helsearkiv

Norsk helsearkiv åpnet i 2019 på Tynset. Det skal inneholde helseopplysninger som spesialisthelsetjenesten registrerer etter arkivloven. 

Formålet med registeret er å:

  • ta vare på eldre, bevaringsverdige pasientarkiver fra helseforetakene
  • gjøre helseopplysninger i arkivet tilgjengelig for forskere og pårørende i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt

Riksarkivaren er databehandlingsansvarlig og databehandler. Registeret er et nasjonalt helseregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 12 og arkivloven, og regulert av Helsearkivforskriften.

Søk om data Gå til søknad
Kontakt 480 55 666
Forvalter Riksarkivaren