Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

Registeret inneholder opplysninger om svangerskapsavbrudd i Norge fra 1979 til i dag.

Alle svangerskapsavbrudd er meldepliktige til Abortregisteret. Helsepersonell som er tilknyttet virksomhet hvor svangerskapsavbrudd foretas, skal melde opplysningene.

Innhold i registeret

Opplysningene i meldeskjemaet gir kunnskap og informasjon om selvbestemte og nemndbehandlede svangerskapsavbrudd. Følgende opplysninger registreres:

  • Avidentifiserte personopplysninger om kvinnen, det vil si ingen direkte identifiserende opplysninger som navn eller fødselsnummer.
  • Opplysninger om kvinnens sosiale forhold og helseforhold, om begjæringen om avbrudd, om eventuell nemdbehandling av begjæringen, og om medisinske opplysninger om avbruddet.

Variabler

Variabler

Gå til variabeloversikten for detaljert informasjon om datakildens variabler.

Vis variabler fra datakilden

Lovhjemmel

Registeret er avidentifisert, hjemlet i helseregisterloven § 9 b og regulert av Abortregisterforskriften. At registeret er avidentifisert, betyr at opplysningene ikke kan knyttes til en enkeltperson, og at du ikke kan sammenstille opplysninger om enkeltpersoner over tid eller opp mot andre datakilder. 

FHI er databehandlingsansvarlig og databehandler.

Formålet med Abortregisteret

Formålet med Abortregisteret er nedfelt i abortregisterforskriften § 1-3, som sier at:

Formålet med Abortregisteret er å samle inn og behandle opplysninger tilknyttet begjæringer om svangerskapsavbrudd for å

  1. gi grunnlag for utarbeidelse av statistikk om praktisering av lov om svangerskapsavbrudd
  2. bidra til å evaluere tiltak mot uønskede svangerskap og svangerskapsavbrudd
  3. bidra til god ressursutnyttelse og kvalitet i behandlingen av kvinners reproduktive helse

Opplysninger i Abortregisteret i tillegg behandles og brukes til

  • styring, planlegging og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenesten og helseforvaltning
  • utarbeiding av statistikk
  • forskning

 

Datatilgang

Søke om tilgang til data fra registeret

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

Søk om tilgang til data

Søk om data

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no

Opprett søknad

Kontakt