Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR)

Registeret inneholder opplysninger om alle former for ablasjonsbehandling, som inngår i det sentrale hjerte-kar-registeret. 

Formålet med registeret er å:

  • utarbeide faglige kvalitetsindikatorer for virksomheten i norske ablasjonssentre
  • gi grunnlag for årlig rapport tilbake til deltagende sykehus og til sentrale helsemyndigheter om virksomheten ved norske ablasjonssentre
  • gi grunnlag for forskning på pasienter som har blitt utredet eller behandlet for rytmeforstyrrelser ved de norske ablasjonssentre

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er regulert av Hjerte- og karregisterforskriften. Helse Bergen HF er databehandlingsansvarlig og databehandler. 

Søk om data Gå til søknad
Kontakt Peter Schuster, leder
Forvalter Helse Bergen HF