Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Registeret inneholder data om kreftdiagnoser for barn mellom 0 og 17 år fra og med 1985.

Nærmere beskrevet er barna som registreres diagnostisert med solide svulster og lymfomer. Opplysningene innebærer blant annet informasjon om:

  • krefttilfellene etter klassifiseringssystemet International Classification of Childhood Cancer (ICCC3)
  • behandling: kirurgi, stråle- og medikamentell behandling
  • oppfølging: progresjon og tilbakefall av kreftsykdom

Registeret er del av basisregisteret til Kreftregisteret.

Variabler

For opplysninger om variabler i registeret, kontakt kvalitetsregisteransvarlig (kreftregisteret.no)

Formålet med registeret er å:

  • bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til kreftrammede pasienter.
  • drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

(jfr. Kreftregisterforskriften § 1-3).

Søke om tilgang til data fra registeret

Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjema på helsedata.no.

Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du oppretter søknaden din:

Les mer om datautlevering fra Kreftregisteret (kreftregisteret.no).

Lovhjemmel

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften (lovdata.no).

Forvalter Kreftregisteret