Leter du etter dine egne helseopplysninger?

For innsyn i egne helseopplysninger gå til Helsenorge. I tjenesten Helseregistre (helsenorge.no) finner du informasjon om dine rettigheter og opplysninger registerert om deg i norske helseregistre.

Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft

Registeret inneholder data om lungekreft fra og med 2013.

Opplysningene innebærer blant annet informasjon om:

  • utredning: EGFR-mutasjonsstatus, TNM, bruk av PET-CT
  • behandling: kirurgi, stråle- og medikamentell behandling
  • oppfølging av pasientene

Registeret er del av basisregisteret til Kreftregisteret.

Variabler

For opplysninger om variabler i registeret, kontakt kvalitetsregisteransvarlig (kreftregisteret.no).

Formålet med registeret er å:

  • bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til kreftrammede pasienter.
  • drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose, sykdomsforløp og behandlingseffekter.

(jfr. Kreftregisterforskriften § 1-3).

Hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til data, avhenger av hvilken type opplysninger du søker om, hva du skal bruke dem til og hvordan du skal behandle dem. Vi anbefaler derfor at du bruker god tid på å sette deg inn i søknadsveilederne før du starter søknadsprosessen:

Les mer om datautlevering fra Kreftregisteret (kreftregisteret.no).

Lovhjemmel

Registeret er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister uten krav om samtykke fra den registrerte. Det er hjemlet i helseregisterloven § 8, og regulert av Kreftregisterforskriften (lovdata.no).

Kontakt